Ringen

  

INDICATIELIJST RINGMATEN

 2.0 mm:
Goudbuikjes, kleine brilvogeltjes, kleine nectarvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

2,3 mm:
Amaranten, vuurvinken, blauwfazantjes, oranjekaakjes, napoleonnetjes, St. Helenfazantjes, tijgervinken, teugel-, non-, elfen-, patrijs-, kwartel-, en bichenowastrilde, bl. gr. roodstaartjes, kleine eksterjes, kleine uith. sijsjes, Eur. kanarie, edelzanger, mozambiuquesijs, cubavinken, kleine paapjes, grote brilvogeltjes en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

2,5 mm:
Mees-, witwangmees-, wiener-, melba-, druppel-, parel-, dybowski-, granaat-, purper-, dorn-, geschilderde-, zon-, en binsenastrilde, bandvink, masker-, ceres- en parelhalsamadine, eksterjes, bronzemannetjes, frater, sijs, barmsijs, citroensijs, kleine tangara`s, grotere paapjes, heggemus, raza espagnola en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

2,7 mm:
Grijskop-, bergastrilde, kleine zebra-, diamant-, muskaat- en alle rietvinken, nonnen, roodkopamadine, reuze eksterje, papegaai en spitsstaartamadine, kleine nonnen, kleinere Jap. meeuwen , kleine putter, kneu, keep, Eur.vink, ringmus, rietgors, alariovink en middelgrote cini`s zoals citroen en kaapse cini,zwarte sijs, Chinese en Himalaya groenling, langstaart roodvink, kleinere woestijnvinken, kleine saffraanvink, Amarikaanse kleurvinken, kroonvink (m.u.v.rode), goudmus, en andere kleine mussen, kleinere wevers. Japan hoso en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

2,9 mm:
Grotere zebravinken en Jap. meeuwen, grotere woestijnvinken en grotere mussen, zoals huismus en rotsmus, kleinre roodmussen, grotere cini`s zoals zwavelgele-, dikbek-, geelbuik-, witbuikcini, Eur. groenling, goudvink , grote putter, geelgors, bruinkopgors, grotere saffraanvink, rode kroonvink middelgrote tangara`s kleine wevers, zaadkrakers en kleinere kernbijters. Zang-, kleur, postuurkanaries niet elders genoemde en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

3,2 mm:
Rijstvogels, Jap, nachtegaal, minala`s, kleine en witbandkruisbek, grotere roodmussen, waterslagers, Parijse frise, norwich, yorkshire, lancashire en alle overige soorten van gelijke c.q pootdikte.

3,5 mm:
Appelvink, buulbuuls, grote tangara`s, kardinalen, bischopvogels, kleinere, Ch. dwergkwartels, grauwe gors, haakbek, grote kruisbek, middelgrote kernbijters, kleine diamantduiven, zwartmaskerduifje enalle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

4,0 mm:
Pestvogel, grotere kernbijters, Eur. en uitheemse spreeuwen, grote kardinalen, kleinere grasparkieten, forpus-(m.u.v. grijsrug) en loricullussoorten, neophema`s, kleine agaporniden zoals cana, lilianae, nigrigenis, kleine lori`s, aymara- en citroenparkiet, peru-, inka-, picui-, en roestduifje, zanglijster, koperwiek, kramsvogel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

4,3 mm:
Kleinere grasparkieten, grijsrug dwergpapegaaitje en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

4,5 mm:
Grotere grasparkieten, agapornis roseicollis en taranata, andean-, catharina-, hooded-, veelkleuren-en roodrugparkiet, kakariki`s kleinere maina`s, staalvlek-, tamboerij- en timorduif, merel, grote lijster en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

5,0 mm:
Grotere maina`s bruinoorparkiet, brown`s roseela en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

5,4 mm:
Valk-, en pruimkopparkiet, pyrrhura`s, Kleinere rosella`s, senegaltortel-, carolina-, galapagos-, groenvleugel-, parelhalsduif, kleinere. Jap. kwartels en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

6,0 mm:
Grote rosella`s. prinses van wales-, halsbamd-, muis-, cloncurryparkiet, grotere pyrrhura`s, meeste trichoglossussoorten, kleine aratingasoorten, vlaamse gaai, kauw, Eur. tortel, kleine dolksteek-, rode groenduif, grotere japanse-, californische kuif- en Virginische kwartek en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte.

7.0 mm:
Konings-, grotere halsbendparkiet, bonte boertje, meijerpapegaai, caiques, grote lori- en aratinga-soorten, ekster, roek, zwarte kraai, grote boe, lach-, Astr. kuif- en bronsvleugelduif, Turkse tortel en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte

8,0 mm:
Rozeborstbaard-, derbyan-, en grote Alexanderparkiet, toerako`s, roulroul en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte

9,0 mm:
Kleine amazonepapegaaien, kleine ara`s en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte

10,mm:
Grijze roodstaart, kleinere edel- en middel grote amazonepapegaaien, kleine geelkuif-, goffini-, en rose kaketoe, grootste toerako`s, carolina-, en mandarijneend, goudfazant en alle overige soorten van gelijke grootte c.q pootdikte
11, mm:(alleen in staal)

Ten behoeve van een aantal papegaaiensoorten als geelkopamazone-, grote grijze roodstaartpapegaai, inkakaketoe en alle overige soorten van grootte c.q pootdikte.

12, mm:
Kleine arasoorten, grootste amazonepapegaaien, grote geelkuifkaketoe, grote fazantsoorten en alle overige soorten gelijke grootte c.q pootdikte.

14, mm:
Blauwgele-, groenvleugel-, soldaten-, en hyacintara, Molukkenkaketoe en alle overige soorten van gelijk grootte c.q pootdikte

In geval van twijfel over de aangegeven ringmaat, alsook bij niet genoemde, minder algemeen voorkomende, vogelsoorten is het verstandig om eerst met een schuifmaat de dikte van de vogels te meten en aan de hand daarvan vast te stellen, hoe groot de diameter van de ring te zijn. Als u dan nog twijfelt verzoeken wij u contact op te nemen met de desbetreffende keurmeestervereniging. Opgemerkt zij nog, dat alle hier genoemde betrekking hebben op de binnendiameter van de ringen, waarvan de juiste maatvoering zo nauwkeurig mogelijk benaderd wordt.

Ned. naam Latijnse naam ring Ned. naam Latijnse naam ring
Appelvink coccothraustes 3,4 Kuifmees Parus christatus 2,5
Baardmannetje Panurus biamicus 2,7 Matkopmees Parus montanus 2,5
Barmsijs groot Carduelis flammea 2,7 Merel Turdus merula 4,5
Barmsijs klein Carduelis flammea 2,5 Nachtegaal Luscinia megarhynchos 2,7
Blauwborst Luscinia svecica 2,5 Ortolaan Emberiza hotulana 2,8
Blauwe vink Fringilla reydea 3,2 Pestvogel Bombycilla garrulus 3,8
Bonte tapuit Oenanthe pleschanka 3,2 Pimpelmees Parus caeruleus 2,5
Bonte vliegenvanger Ficedula hypoleuca 2,3 Putter groot Carduelis carduelis 2,7
Bruinkeelortolaan Emberiza caesia 2,8 Putter klein Carduelis carduelis 2,5
Cirlgors Emberiza cirlus 2,8 Rietgors Emberiza schoenicius 2,7
Citroenkwikstaart Motacilla citreola 2,5 Ringmus Passer montanus 2,7
Europese kanarie Serinus serinus 2,3 Roodborst Erithacus rubecula 2,5
Fitis Phylloscopus trochilus 2,0 Roodmus Carpodacus erythrinus 2,9
Fluiter Phylloscopus sibilatrix 2,0 Rotsmus Petronia petronia 3,2
Frater Carduelis flavirostris 2,5 Schotse kruisbek Loxia scotica 3,5
Geelgors Emberiza citrinella 2,9 Sijs Carduelis spinus 2,5
Gele kwikstaart Motacilla flava 2,5 Sneeuwgors Plectrophenax nivalis 3,3
Goudvink groot Pyrrhula pyrrhula groot 3,0 Sneeuwvink Montifringilla nivalis 3,3
Goudvink klein Pyrrhula pyrrhula klein 2,7 Spreeuw Sturnus vulgares 4,5
Grasmus Sylvia communis 2,5 Staartmees Aegithalos caudatus 2,3
Graspieper Anthus pratensis 2,5 Tapuit Oenanthe Oenanthe 2,9
Grauw vliegenvanger Muccicapa striata 2,3 Tjiftjaf Phylloscopus collybita 2,0
Grijze gors Emberiza cia 2,9 Tuinfluiter Sylvia borin 2,5
Groenling Carduelis chloris 3,0 Veldleeuwerik Alauda arvensis 3,4
Grote gele kwikstaart Motacilla cinerae 2,7 Vink Fringilla coelebs 2,7
Grote kruisbek Loxia pytyopsittacus 4,0 Wilgengors Embiriza aureola 2,8
Haakbek Pinicola enucleator 3,5 Winterkoning Troglodytes troglodytes 2,4
Heggemus Prunella modulares 2,5 Witbandkruisbek Loxia Leucoptera 4,0
Huismus Passer domesticus 3,1 Witstuitbarmsijs Carduelis hornemani 2,5
IJsgors Calcarius lapponicus 2,9 Witte kwikstaart Motacilla alba 2,8
Keep Fringilla montifringilla 2,7 Woestijnvink Rodopechys githaginea 2,7
Kneu Carduelis canabina 2,5 Zanglijster Turdus philomelos 4,0
Koolmees Farus major 2,8 Zomertortel Streptopelia turtur 6,0
Koperwiek Turdus illacus 4,0 Zwarte mees Parus Ater 2,5
Kramsvogel Turdus pilarus 4,5 Zwartkop Sylvia atricapilla 2,5
Kruisbek Loxia curvirostra 3,5 Zwartkopgors Emaberiza melanocepla 2,9

Bovenstaande lijst is de lijst van meest voorkomende Europese Cultuurvogels. De aangegeven ringmaten zijn de maximale ringmaten.